เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565


วันนี้( 24 กุมภาพันธ์ 2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมีนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาให้ในที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ
2024-07-19
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-27