เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ บ้านคอกรัก หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม นำรถไถ แล...[วันที่ 2024-06-21][ผู้อ่าน 10]
 
  ขุดลอกผักตบ และวัชพืช บริเวณสะพาน คลองรี่ ม.6 ,สะพ...[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 16]
 
  ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,669 โด๊ส...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 19]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 16]
 
  หยอดทรายกำจัดยุงลาย พ่นหมอกควันเพื่อหยุดการแพร่ระบ...[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 14]
 
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะขาม ที่มาบรรยายให้ความรู้ กา...[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองตะพองเฉ...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 18]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64