เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ