เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]30
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 28 เม.ย. 2565 ]20
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]27
4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]30
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]30
6 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]20
7 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]21
8 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]21
9 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]19
10 การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]30
11 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2565 ]19
12 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 18 เม.ย. 2565 ]21
13 การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 12 เม.ย. 2565 ]21
14 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]29
15 ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]32
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]22