เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสาย [ 1 ม.ค. 2564 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ม.ค. 2564 ]1
5 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ม.ค. 2564 ]1
6 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู [ 1 ม.ค. 2564 ]1
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 1 ม.ค. 2564 ]2
8 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ม.ค. 2564 ]1