เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์: มะขามเมืองใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

 ก้าวนำการพัฒนา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

แหล่งผลิตผลไม้รสเลิศ อนุรักษ์จุดกำเนิดแม่น้ำจันทบุรี