เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวศิวิไลซ์  นัมคณิสรณ์
 ปลัดเทศบาล
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วแกมกาญจน์
นายวีรพงษ์  มณีศรี นายนิจสินธุ์ จิตหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


 
 
นางสาวนัทยา มิ่งมงคล

 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา