เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สภา เทศบาล


นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ


นายกำจัด บุญโกย
รองประธานสภาเทศบาลฯนายเกียรติศักดิ์ วงศ์กำปั่น
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


 
 นายณัฐวุฒิ บุญเรือง
นายนรินทร์ ศรีงาม

นายฉัตรชัย งามเลิศ
นายบุญอิ่ม พรรณศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นางสาวสันฐิตา ร้อยอำแพง
นายฉลาด ทัศนีย์

นายสมโภชน์ กะวิ
นายชม กิจอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายผิน ศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2