เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สภา เทศบาล

นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง
 ประธานสภา
นายกำจัด บุญโกย
รองประธานสภา
 
สมาชิกสภาเขต ๑   
สมาชิกสภาเขต ๒
   
นายนรินทร์  ศรีงาม  นายบรรเทิง คงทองสอาด นายเกียรติศักดิ์ วงศ์กำปั่น 
นายชม กิจอักษร
นายบุญอิ่ม พรรณศรี นายอำนวย  ดีปฐมทอง  นายสมโภชน์  กะวิ
นายนฤนาท  ยุติวงษ์  
   


นายผิน  ศรีงาม