เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายดิลก บัวเกิด
นายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 0899363660

 
นายมานพ  ธรรมเจริญ
    นายสมศักดิ์  ธรรมสุทธิ์    
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-8345266
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5484830
 นายสมบัติ ศรีทอง  นายสากล วีระติ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 097-9948856
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 087-1431959