เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้านพักคนงานของโรงงาน โกลบอล ฟู้ดส์


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นําผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย หมู่ที่ 9 ต.มะขาม ,รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร และ อสม.ในพื้นที่ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้านพักคนงานของโรงงาน โกลบอล ฟู้ดส์ หมู่ที่ 9 ต.มะขาม เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงลาย และให้ความรู้เบื้องต้นในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชน ด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังให้มิดชิด ไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ ดูแลความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปราศจากภาชนะที่มีน้ำขังได้
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-05
2022-12-03
2022-12-02
2022-11-30