เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์กำปั่น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กล่าวเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565





2022-12-09
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-05
2022-12-03
2022-12-02
2022-11-30