เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ได้รับมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


บ่ายวันนี้(20 กันยายน65)นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร ๒ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-25
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-19