เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ พร้อมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่


วันนี้ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นำโดยนายสมศักดิ์ ธรรมสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ พร้อมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-25
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-19