เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานแจ้งนโยบายในการทำงาน(๑๔ มิ.ย.๖๔)


วันนี้ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เรียกประชุมพนักงานเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคน ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล และ ขอให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด

2021-08-03
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21