เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการฯและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564

2021-08-03
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21