เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ครั้งแรก


วันนี้ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ครั้งแรกโดยมี นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ และท้องถิ่นอำเภอมะขามเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ โดยมีมติที่ประชุมให้ นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นายกำจัด บุญโกย เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และนายเกียรติศักดิ์ วงศ์กำปั่น เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และช่วงวาระอื่นๆ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่และประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง

 

2021-08-03
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21