เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔


2021-08-03
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21