เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


แจกหน้ากากอนามัยฟรี ให้กับประชาชนชาวมะขามเมืองใหม่


วันนี้ 11 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ นำโดยนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เพื่อเป็นการป้องกัน ไวรัส COVID  - 19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เป็นผู้มารับ และนำไปแจกให้กับประชาชนทุกครัวเรือน

2021-01-22
2021-01-20
2021-01-11
2021-01-06
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-28
2020-12-24
2020-12-18