เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2564


วันนี้ 6 ม.ค.64 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้เตรียมพร้อมรับมือ กับไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายในจังหวัดจันทบุรี

2021-01-22
2021-01-20
2021-01-11
2021-01-06
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-28
2020-12-24
2020-12-18