เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่


วันนี้ (29 ธ.ค. 63) หน้าเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี-สระแก้ว นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นำสมาชิกสภาฯ กำนัน/ผญ.บ้าน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ

เพื่อบริการและอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นจุดพักรถและแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

2021-01-22
2021-01-20
2021-01-11
2021-01-06
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-28
2020-12-24
2020-12-18