วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ให้กับโรงเรียนวัดวังจะอ้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 167 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จำนวนนักเรียน 57 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6287 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5260 จันทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6112 จบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม แบบ UHT รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ตรานมโรงเรียนแบบกล่อง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รวม 18 วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-4632 จันทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0024 และ 420-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม แบบ UHT รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ตรานมโรงเรียนแบบกล่อง) ประจำเดือน เมษายน 2564 รวม 31 วัน ของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง