วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดขบวนกลองยาว นางรำ เทวดานางฟ้า สำหรับโครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2563 จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (ตรานมโรงเรียน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (ตรานมโรงเรียน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน ของนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม แบบ UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (ตรานมโรงเรียน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (เฉพาะวันทำการ) จำนวน 20 วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเช่าอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 3 รายการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตอกยางแดง หมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นธง ส ธ ขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 100 ผืน และธงชาติ ขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 220 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง