เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
   

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต และปลุ...

  เข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ป...
   

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปช...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองหาน จ.อุดรธานี..
    วันนี้ (8 ธันวาคม 65) นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผอ.กอง แ...
  เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม...
    วันนี้ 8 ธันวาคม 2565 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง